کانکس پیچ و مهره ای | کانکس پیش ساخته با ساندویچ پانل

کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای در ساختار کانکس پانلی مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم کانکس جوشی قطعات بصورت برش خورده با استفاده از الکترود ...

1398-10-04 05:44:47

جدیدترین بلاگ

مشاهده همه
  • 1398-10-04 05:59:38

    ساندویچ پانل چیست؟

    * ساندویچ پانل * * ساندویچ پانل [1] * None [2] جایگزین مناسبی است برای مصالح سنتی یعنی اجری و سیمانی است که می توان با اطمینان کامل ان را در نظر گرف...

  • 1398-10-04 06:01:19

    خبر انتشار سایت آذر پوشش سهند ( ساندویچ پانل ) کبیر پانل

    خوشحالیم به اطلاع مشتریان و همکاران خود برسانیم، وب سایت رسمی آذرپوشش سهند ( * ساندویچ پانل [1] * ) کبیر پانل منتشر و از این پس در دسترس شماست. این ...