ما را دنبال کنید
زیرسازی ساندویچ پانل
منظور از زیرسازی ساندویچ پانل چیست؟

منظور از زیرسازی ساندویچ پانل چیست؟

زیرسازی ساندویچ پانل بحثی برای ساندویچ پانل های دیواری است. در نصب ساندویچ پانل دیواری باید سری پروفیل های 90*90 یا 80*80 ، آهن کشی شوند و بعد پانل ها به فاصله 1.30 سانتیمتر به صورت افقی دور تا دور سوله روی این آهن کشی با پیچ پرچ می شود.


زیرسازی قبل از نصب ساندویچ پانل سقفی:


ابتدا باید به ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی توجه شود و بر اساس آن زیرسازی ساندویچ پانل های سقفی را انجام داد.


در مرحله بعد ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار گرفته و به ازای هر متر متربع ساندویچ پانل سقفی باید یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده می شود.

نکات ویژه ی زیرسازی و  نصب ساندویچ پانل

در نصب ساندویچ پانل ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد که اهم آنها عبارتند از:
- تکیه گاه های مناسب برای بستن پیچ ها مورد اسفاده قرار می گیرد(با توجه به موقعیتهای گام های ذوزنقه ای و رعایت فاصله ی مجاز بین ساندویچ پانل ها)
- توجه به فاصله ی بین ستون ها، عرض نهایی، محل نصب ساندویچ پانل ها، ارتفاع ساندویچ پانل ها، و شدت وزش باد نسبت به مکان نصب ساندویچ پانل در طراحی سازه های فلزی و زیرسازی ساندویچ پانل های دیواری (این امر به دلیل کاهش پرتی ساندویچ پانل ها می باشد)
- استفاده از بهترین روش ها جهت درز بندی ساندویچ پانل ها با استفاده از آبرو فلاشینگها (Gutter and Flashing) که برای زیبایی و آب بندی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
- استفاده از چسب مخصوص کراپپ 225 (korapop225) برای درز بندی و آب بندی بهینه
- استفاده از پیچهای واشردار مخصوص برای نصب ساندویچ پانل های سقفی Roof sandwich panel و ساندویچ پانل های دیواری Wall sandwich panel
- دقت و رعایت مونتاژ بخش مادگی و نری پانل ها برای آب بندی مناسب ساندویچ پانل های دیواری

کاربرد ساندویچ پانل در صنعت ساختمان
ساندویچ پانل نوعی مصالح ساختمانی محسوب می شود که امروزه در صنعت ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد.