• کبیر پانل     
  • 09120163963
  •    کبیر پانل    09144221592

منظور از زیرسازی ساندویچ پانل چیست؟

زیرسازی ساندویچ پانل بحثی برای ساندویچ پانل های دیواری است. در نصب ساندویچ پانل دیواری باید سری پروفیل های 90*90 یا 80*80 ، آهن کشی شوند و بعد پانل ها به فاصله 1.30 سانتیمتر به صورت افقی دور تا دور سوله روی این آهن کشی با پیچ پرچ می شود.


زیرسازی قبل از نصب ساندویچ پانل سقفی:


ابتدا باید به ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی توجه شود و بر اساس آن زیرسازی ساندویچ پانل های سقفی را انجام داد.


در مرحله بعد ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار گرفته و به ازای هر متر متربع ساندویچ پانل سقفی باید یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده می شود.

نکات ویژه ی زیرسازی و  نصب ساندویچ پانل

در نصب ساندویچ پانل ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد که اهم آنها عبارتند از:
- تکیه گاه های مناسب برای بستن پیچ ها مورد اسفاده قرار می گیرد(با توجه به موقعیتهای گام های ذوزنقه ای و رعایت فاصله ی مجاز بین ساندویچ پانل ها)
- توجه به فاصله ی بین ستون ها، عرض نهایی، محل نصب ساندویچ پانل ها، ارتفاع ساندویچ پانل ها، و شدت وزش باد نسبت به مکان نصب ساندویچ پانل در طراحی سازه های فلزی و زیرسازی ساندویچ پانل های دیواری (این امر به دلیل کاهش پرتی ساندویچ پانل ها می باشد)
- استفاده از بهترین روش ها جهت درز بندی ساندویچ پانل ها با استفاده از آبرو فلاشینگها (Gutter and Flashing) که برای زیبایی و آب بندی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
- استفاده از چسب مخصوص کراپپ 225 (korapop225) برای درز بندی و آب بندی بهینه
- استفاده از پیچهای واشردار مخصوص برای نصب ساندویچ پانل های سقفی Roof sandwich panel و ساندویچ پانل های دیواری Wall sandwich panel
- دقت و رعایت مونتاژ بخش مادگی و نری پانل ها برای آب بندی مناسب ساندویچ پانل های دیواری