• کبیر پانل     
 • 09120163963
 •    کبیر پانل    09144221592

کانکس پیچ و مهره ای | کانکس پیش ساخته با ساندویچ پانل

کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای در ساختار کانکس پانلی مورد استفاده قرار می گیرد

  کانکس جوشی و کانکس پیچ و مهره ای در ساختار کانکس پانلی مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم کانکس جوشی قطعات بصورت برش خورده با استفاده از الکترود نمره ۳  با جوش ممتد بهم متصل میشوند و در کانکس جوشی پرتابل و کانکس دو قلو و  کانکس چند قلو استفاده می گردد.کانکس پیچ و مهره ایی با اتصالات مخصوص و جوینتر و مفصل در کانکس کمپ پانلی و ساختمانهای پیش ساخته پانلی استفاده می گردد.

  قطعات کانکس پیچ و مهره ایی بصورت فلت پک به محل پروژه ارسال میگردد و در کوتاه ترین زمان ممکن با ابعاد بزرگ ساخته می شوند. کانکس پیچ و مهره ایی دارای قابلیت دمونتاژ بوده و می توان کانکس پیچ و مهره ایی را چندین بار مونتاژ و دمونتاژ کرد و به همین دلیل قیمت کانکس پیچ و مهره ایی از کانکس جوشی گرانتر می باشد.

  موارد استفاده کانکس پیچ و مهره ای
  - کانکس کمپ پیچ و مهره ایی ادارای و خوابگاهی
  - کانکس اضافه بنا پیچ و مهره ایی در بام و حیاط
  - ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ایی پانلی ویلایی
  - کانکس پیچ و مهره ایی نمازخانه
  - کانکس دفاتر اداری
  - کانکس پیچ و مهره ایی پانلی کارگاهی
  - کانکس پیچ و مهره ایی مسکونی